məhsullar

RF birləşdiricisi

 • RFTYT Aşağı PIM Bağlayıcıları Birləşdirilmiş və ya Açıq Dövrə

  RFTYT Aşağı PIM Bağlayıcıları Birləşdirilmiş və ya Açıq Dövrə

  Aşağı intermodulyasiya bağlayıcı simsiz cihazlarda intermodulyasiya təhrifini azaltmaq üçün simsiz rabitə sistemlərində geniş istifadə olunan bir cihazdır.İntermodulyasiya təhrifi, birdən çox siqnalın qeyri-xətti sistemdən eyni vaxtda keçdiyi, digər tezlik komponentlərinə müdaxilə edən mövcud olmayan tezlik komponentlərinin meydana çıxması və simsiz sistemin performansının azalmasına səbəb olan fenomenə aiddir.

  Simsiz rabitə sistemlərində adətən intermodulyasiya təhrifini azaltmaq üçün giriş yüksək güclü siqnalını çıxış siqnalından ayırmaq üçün aşağı intermodulyasiya bağlayıcılarından istifadə olunur.

 • RFTYT Bağlayıcı (3dB Kuplör, 10dB Bağlayıcı, 20dB Bağlayıcı, 30dB Bağlayıcı)

  RFTYT Bağlayıcı (3dB Kuplör, 10dB Bağlayıcı, 20dB Bağlayıcı, 30dB Bağlayıcı)

  Bağlayıcı, giriş siqnallarını çoxlu çıxış portlarına mütənasib şəkildə paylamaq üçün istifadə olunan tez-tez istifadə olunan RF mikrodalğalı cihazıdır, hər portdan çıxış siqnalları fərqli amplitüd və fazalara malikdir.Simsiz rabitə sistemlərində, radar sistemlərində, mikrodalğalı ölçmə avadanlıqlarında və digər sahələrdə geniş istifadə olunur.

  Bağlayıcıları quruluşuna görə iki növə bölmək olar: mikrozolaqlı və boşluqlu.Mikrozolaqlı birləşdiricinin daxili hissəsi əsasən iki mikrozolaqlı xəttdən ibarət birləşmə şəbəkəsindən, boşluq bağlayıcısının daxili hissəsi isə sadəcə iki metal zolaqdan ibarətdir.