məhsullar

RF Diplexer

  • RFTYT Boşluq Diplekseri Kombinə və ya Açıq Dövrə

    RFTYT Boşluq Diplekseri Kombinə və ya Açıq Dövrə

    Boşluqlu dupleksator, tezlik domenində ötürülən və qəbul edilən siqnalları ayırmaq üçün simsiz rabitə sistemlərində istifadə edilən xüsusi dupleksləyici növüdür.Boşluq duplekseri hər biri xüsusi olaraq bir istiqamətdə əlaqə üçün cavabdeh olan bir cüt rezonanslı boşluqdan ibarətdir.

    Boşluqlu dupleksatorun iş prinsipi tezlik diapazonu daxilində siqnalları seçici şəkildə ötürmək üçün xüsusi rezonans boşluğundan istifadə edən tezlik seçiciliyinə əsaslanır.Konkret olaraq, bir boşluq dupleksatoruna siqnal göndərildikdə, o, xüsusi rezonans boşluğuna ötürülür və gücləndirilir və həmin boşluğun rezonans tezliyində ötürülür.Eyni zamanda, qəbul edilən siqnal başqa bir rezonans boşluğunda qalır və ötürülməyəcək və ya müdaxilə edilməyəcəkdir.